Skip to content

Apatija

Žinai, kas gali būti baisiau nei būti atstumtam? Pasirodo, būti tuo, kuris atstumia. Jaučiuos it laumė ragana, kuri spjaudo lemčiai į veidą ir varo dievus į medžius.

O tada ateis ilgi žiemos vakarai, kai sriūbausiu sau apraudodama savo vienatvę. Bet negaliu, negaliu nemylinčia širdim meluot.

‘Mes esame nelaimingi vieni, ir mes nelaimingi bendruomenėje; vedę ir nevedę; mes lyg ežiai, besiburią šilimai, mums nepatogu, kai mes sugrūsti, ir mes dar nelaimingesni išsiskyrę…’

Reklama:

A. Škėma

I never liked a sad look from someone who wants to be loved by you…
http://www.youtube.com/watch?v=4F-CpE73o2M

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.